Privacybeleid

Dit beleid is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website en www.ilonathyssen.be de eigenaar en aanbieder van deze website. Dit beleid is van toepassing op ons gebruik van alle gegevens die door ons zijn verzameld in verband met uw gebruik van de website en alle diensten of systemen daarin.

1. Definities en Interpretaties

In dit beleid hebben de volgende termen de volgende betekenis:
"Account": betekent gezamenlijk de persoonlijke informatie, betalingsinformatie en inloggegevens die door Gebruikers worden gebruikt om toegang te krijgen tot Materiaal en/of enig communicatiesysteem op de Website;
"Inhoud": betekent alle tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die verschijnt op of deel uitmaakt van deze website;
"Cookie": betekent een klein tekstbestand dat door www.ilonathyssen.be op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van deze website bezoekt. Dit stelt ons in staat terugkerende bezoekers te identificeren en hun surfgedrag op de website te analyseren.
"Gegevens": betekent gezamenlijk alle informatie die u op de Website indient. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, accountgegevens en informatie die is ingediend met behulp van een van onze diensten of systemen;
"www.ilonathyssen.be": betekent www.ilonathyssen.be, en is eigendom van Ilona Thyssen met adres Heistraat 19, 9988 Watervliet, België;
"Diensten": betekent gezamenlijk alle online faciliteiten, tools, services of informatie die www.ilonathyssen.be nu of in de toekomst beschikbaar stelt via de website;
"Systeem": betekent elke online communicatie-infrastructuur die www.ilonathyssen.be nu of in de toekomst beschikbaar stelt via de website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, webgebaseerde e-mail, prikborden, livechatfaciliteiten en e-maillinks;
"Gebruiker" / "Gebruikers": betekent elke derde partij die toegang heeft tot de Website en niet in dienst is van www.ilonathyssen.be ; en
"Website": betekent de website die u momenteel gebruikt www.ilonathyssen.be en eventuele subdomeinen van deze site (bijv. subdomein.ilonathyssen.be), tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen algemene voorwaarden.

2. Data die wordt Verzameld

In dit beleid hebben de volgende termen de volgende betekenis:
"Account": betekent gezamenlijk de persoonlijke informatie, betalingsinformatie en inloggegevens die door Gebruikers worden gebruikt om toegang te krijgen tot Materiaal en/of enig communicatiesysteem op de Website;
"Inhoud": betekent alle tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die verschijnt op of deel uitmaakt van deze website;
"Cookie": betekent een klein tekstbestand dat door www.ilonathyssen.be op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van deze website bezoekt. Dit stelt ons in staat terugkerende bezoekers te identificeren en hun surfgedrag op de website te analyseren.
Zonder beperking kan elk van de volgende gegevens worden verzameld:
2.1 naam;
2.2 geboortedatum;
2.3 functie & beroep;
2.4 contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers;
2.5 demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses;
2.6 financiële informatie zoals creditcard-/betaalpasnummers;
2.7 IP-adres (automatisch verzameld);
2.8 webbrowsertype en -versie (automatisch verzameld);
2.9 besturingssysteem (automatisch verzameld);
2.10 een lijst met URL's die beginnen met een verwijzende site, uw activiteit op deze website en de site die u verlaat (automatisch verzameld); en
2.11 Cookie-informatie (zie clausule 10 hieronder). 

3.Gebruik van Data

 • 3.1 Alle persoonlijke gegevens die u indient, worden bewaard door www.ilonathyssen.be zolang u de services en systemen gebruikt die op de website worden aangeboden. Gegevens die u mogelijk indient via een communicatiesysteem dat wij verstrekken, kunnen voor een langere periode van maximaal een jaar worden bewaard.
 • 3.2 Tenzij we wettelijk verplicht of toegestaan zijn om dit te doen, en behoudens clausule 4, worden uw gegevens niet aan derden bekendgemaakt. Dit omvat onze gelieerde ondernemingen en/of andere bedrijven binnen onze groep.
 • 3.3 Alle persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2018. Voor meer details over beveiliging, zie clausule 9 hieronder.
 • 3.4 Een of alle van de bovenstaande gegevens kunnen van tijd tot tijd door ons worden vereist om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze website. Gegevens kunnen in het bijzonder door ons worden gebruikt om de volgende redenen: 
 • 3.4.1 interne administratie;
 • 3.4.2 verbetering van onze producten/diensten;
 • 3.4.3 verzending per e-mail van promotiemateriaal dat voor u interessant kan zijn;
 • 3.4.4 contact voor marktonderzoeksdoeleinden die kan worden gedaan via e-mail, telefoon of post. Dergelijke informatie kan worden gebruikt om de website aan te passen of bij te werken.

4. Derde Partij Websites en Diensten

www.ilonathyssen.be kan van tijd tot tijd gebruikmaken van de diensten van andere partijen voor het afhandelen van zaken die kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, betalingsverwerking, levering van gekochte artikelen, zoekmachinefaciliteiten, advertenties en marketing. De aanbieders van dergelijke diensten hebben geen toegang tot bepaalde persoonlijke gegevens die door gebruikers van deze website worden verstrekt. Alle gegevens die door dergelijke partijen worden gebruikt, worden alleen gebruikt voor zover ze nodig hebben om de services uit te voeren die www.ilonathyssen.be vraagt. Elk gebruik voor andere doeleinden is ten strengste verboden. Bovendien moeten alle gegevens die door derden worden verwerkt, worden verwerkt binnen de voorwaarden van dit beleid en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2018.

5. Veranderingen in Eigendom en Controle

 • 5.1 www.ilonathyssen.be kan van tijd tot tijd haar activiteiten uitbreiden of inkrimpen en dit kan de verkoop van bepaalde divisies of de overdracht van de zeggenschap over bepaalde divisies aan andere partijen inhouden. Gegevens die door Gebruikers worden verstrekt, zullen, indien relevant voor een aldus overgedragen divisie, samen met die divisie worden overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuwe controlerende partij zal, onder de voorwaarden van dit Beleid, toestemming krijgen om de Gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor het is door u geleverd.
 • 5.2 In het geval dat door Gebruikers verstrekte Gegevens op een dergelijke manier worden overgedragen, wordt u vooraf gecontacteerd en geïnformeerd over de wijzigingen. Wanneer contact met u wordt opgenomen, krijgt u de keuze om uw gegevens te laten verwijderen of achter te houden voor de nieuwe eigenaar of controlerende partij.

6. Controle Toegang tot uw Data

 • 6.1 Overal waar u gegevens moet indienen, krijgt u opties om ons gebruik van die gegevens te beperken. Dit kan het volgende omvatten:
 • 6.1.1 gebruik van gegevens voor direct marketingdoeleinden; en
 • 6.1.2 Gegevens delen met derden. 

7. Uw Recht om Informatie Achter te Houden

 • 7.1 U heeft toegang tot bepaalde delen van de website zonder enige gegevens te verstrekken. Om echter alle Diensten en Systemen die beschikbaar zijn op de Website te gebruiken, kan het zijn dat u Accountinformatie of andere Gegevens moet indienen.
 • 7.2 U kunt het gebruik van cookies door uw internetbrowser beperken. Zie artikel 10 hieronder voor meer informatie.

8. Toegang tot uw eigen Data

 • 8.1 U heeft te allen tijde toegang tot uw Account om de Gegevens in te zien of te wijzigen. Mogelijk moet u uw gegevens wijzigen of bijwerken als uw omstandigheden veranderen. Aanvullende gegevens met betrekking tot uw marketingvoorkeuren kunnen ook worden opgeslagen en u kunt dit op elk moment wijzigen.
 • 8.2 U heeft het recht om tegen betaling van een kleine vergoeding een kopie van uw persoonsgegevens te vragen.

9. Beveiliging

Gegevensbeveiliging is van groot belang voor www.ilonathyssen.be en om uw gegevens te beschermen hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de online verzamelde gegevens te beschermen en te beveiligen.

10. Veranderingen aan dit Beleid

www.ilonathyssen.be behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen als we dit van tijd tot tijd nodig achten of zoals vereist door de wet. Alle wijzigingen worden onmiddellijk op de website geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het beleid te hebben geaccepteerd bij uw eerste gebruik van de website na de wijzigingen.

11. Contacteer Ons

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via thyssen.ilona@gmail.com
Gemaakt met